Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Website

1. Algemeen
1.1 Deze Gebruikersvoorwaarden voor de Website en alle bepalingen die erin staan (de Voorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de website onder de domeinnaam www.guidion.com (de Website).
1.2 Lees de Voorwaarden aandachtig door, omdat ze van toepassing zijn op jouw gebruik van de Website. Door jezelf toegang te verschaffen tot de Website ga je akkoord met de Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de Voorwaarden, verzoeken wij je om de Website niet langer te gebruiken of te bezoeken.
1.3 De Website wordt beheerd door Guidion Nederland B.V., een vennootschap opgericht onder Nederlands recht, gevestigd te (1097 DL) Amsterdam aan de James Wattstraat 77, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34235335 met het btw-nummer 8149.80.119.B.01 (Guidion).
2. Het gebruik van de Website
2.1 De Website wordt aangeboden voor informatieve doeleinden. Op de Website kan algemene informatie worden gevonden over Guidion als opdrachtgever en werkgever, over de werkwijze van Guidion en de verschillende carrièremogelijkheden.
2.2 Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de inhoud van de Website en zorgen dat de inhoud van de Website regelmatig wordt geüpdatet. Wij garanderen echter niet dat de inhoud van de Website altijd juist, actueel en volledig is.
2.3 Ondanks dat de Website normaal gesproken 24 uur per dag toegankelijk is, kunnen wij niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar of ononderbroken is. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Website te blokkeren in het geval van onderhoud of storing van de Website. Wij doen ons best om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar dit kunnen wij niet garanderen.
2.4 Jij garandeert dat de door jou verstrekte informatie via onze Website juist is en geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten.
2.5 Het is niet toegestaan om de Website te gebruiken op enige wijze die strafbaar of onrechtmatig is. Onder meer is het niet toegestaan om de Website te gebruiken op een wijze die:
(a) discriminerend of beledigend is;
(b) onbehoorlijk of hinderlijk is tegenover derden;
(c) inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten;
(d) het ongestoord gebruik van de Website hindert;
(e) de beveiligingsmaatregelen van de Website aantast of virussen introduceert;
(f) onrechtmatig is of aanzet tot onrechtmatige handelingen.
3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder logo's, teksten, afbeeldingen en programmatuur, behoren toe tot Guidion, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij derden, van wie Guidion een licentie heeft verkregen.
3.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Guidion de inhoud van de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken, anders dan voor persoonlijk gebruik.
4. Aan de Website gekoppelde links
4.1 De Website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verbonden aan deze websites. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk, maar zijn niet verantwoordelijk en staan niet in voor deze websites, het functioneren of de inhoud daarvan.
5. Persoonsgegevens
5.1 Indien jij via het gebruik van de Website of het invullen van de contactformulieren op de Website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is onze Privacy Verklaring van toepassing. Voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij je naar de Privacy Verklaring
6. Aansprakelijkheid
6.1 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Guidion alle aansprakelijkheid uit voor schade die, direct of indirect, ontstaat of zal ontstaan door jouw gebruik van de Website of aan de Website gekoppelde links.
7. Toepasselijk recht
7.1 Op de Voorwaarden en jouw gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit zullen ontstaan of voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
8. Contact
8.1 Als je een vraag hebt over de Website of de Voorwaarden, kun je contact opnemen via info@guidion.net.
Laatste update: 5 januari 2018.