Guidion privacy- en cookiebeleid

Welkom en goed dat je deze pagina bezoekt! Op deze pagina leggen wij uit wat wij (Guidion Nederland B.V.) met jouw persoonsgegevens doen als je gebruik maakt van onze websites guidion.com, werkenvoorguidion.nl en werkenbijguidion.nl (de Websites). We raden je aan om dit privacy- en cookiesbeleid aandachtig door te nemen en als je vragen hebt contact met ons op te nemen.

Welke gegevens worden verzameld?

In de onderstaande lijst tref je een overzicht van de gegevens die wij via de Websites kunnen verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, hoe lang wij deze gegevens bewaren en op welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Websites

werkenbijguidion.nl/direct-solliciteren
Doel: Verwerken van Sollicitaties
Gegevens: Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, jouw cv en motivatie.
Bewaartermijn: Tot vier weken nadat jouw sollicitatieprocedure is beëindigd. Indien je toestemming hebt verleend om jouw gegevens langer te bewaren, worden jouw gegevens één jaar bewaard.
Wettelijke grondslag: Persoonsgegevens die wij verzamelen voor het verwerken van sollicitaties, verwerken wij op basis van de grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde (bedrijfs)belangen.

werkenvoorguidion.nl/opdrachten
Doel: Als expert inschrijven voor opdrachten van Guidion
Gegevens: Voornaam, achternaam, initialen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Bewaartermijn: In het geval van een inschrijving word je onderdeel van ons expertnetwerk. Jouw gegevens blijven bewaard tot het moment waarop je aan ons aangeeft niet langer een expert voor Guidion te zijn.
Wettelijke grondslag: Persoonsgegevens die wij verzamelen voor het inschrijven als expert voor opdrachten van Guidion, verwerken wij op basis van jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken.

Doel: Afhandelen van vragen over installaties, werken bij of samenwerken met Guidion
Gegevens: Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Bewaartermijn: Tot vier weken nadat jouw vraag is afgehandeld.
Wettelijke grondslag: Persoonsgegevens die wij via het contactformulier verzamelen, verwerken wij op basis van de grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde (bedrijfs)belangen.

Feedback Verzamelen

ProdPad
Gegevens: Voornaam, achternaam, email.
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is om de feedback te verwerken.
Wettelijke grondslag: We gebruiken je informatie om te begrijpen wat de wensen zijn van onze eindgebruikers. De informatie die wij verzamelen wordt alleen gebruikt in de diensten die wij gebruiken om klantfeedback te administreren.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is dat wij jouw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij wij hier een goede reden voor hebben. Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevelen.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners die wij inschakelen en die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid jouw persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven jouw persoonsgegevens onder de zeggenschap van Guidion. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij met deze externe dienstverleners een verwerkersovereenkomst. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving hebben wij adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij jouw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk.

Wat zijn je privacyrechten?

Jij hebt de volgende rechten, die jij op elk moment kan uitoefenen:

 • je kunt ons verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens;
 • je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking;
 • je kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking door ons vanwege redenen die met jouw specifieke situatie verband houden. Dit recht heb je alleen indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' (zie hierboven onder 1). Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • jij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar jij niet wilt dat wij jouw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar jij de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.
  • Indien wij gehoor hebben gegeven aan jouw verzoek tot beperking, zullen wij jou tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
 • je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • jij jouw toestemming intrekt (voor zover wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken);
  • jij bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij jouw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • je kunt ons verzoeken om (een kopie van) de persoonsgegevens te verstrekken die wij van jou verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. Je hebt dit recht alleen voor zover wij jouw gegevens op basis van toestemming verwerken.

Een gemotiveerd verzoek kan je – onder vermelding van jouw volledige naam – bij ons indienen per e-mail: privacy@guidion.net of per post: Guidion Nederland B.V., James Wattstraat 77-79, 1097 DL Amsterdam, Nederland. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van een verzoek, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

Cookies

Wij maken op de Websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van de Websites wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring van onze services verbeteren.

Op de Websites gebruiken wij verschillende typen cookies. Wij gebruiken functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies maken het mogelijk dat je de door jouw bewaarde opdrachten of vacatures kunt terugzien op onze Websites.
Wij maken ook gebruik van niet-functionele cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze Websites. De statistieken geven ons inzicht in bezoekersaantallen en laten zien welke onderdelen van onze Websites het meest bezocht worden. Dit doen wij om onze Websites continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ook gebruiken wij cookies om je relevantere advertenties te kunnen aanbieden.

De niet-functionele cookies worden alleen gebruikt als je daar akkoord voor hebt gegeven via de cookie-banner op onze websites. Indien je hebt aangeven dat je niet akkoord bent met het plaatsen van niet-functionele cookies, heeft dit wel gevolgen voor jouw gebruik van de Websites en kan ertoe leiden dat sommige functies van de Websites niet goed functioneren. Je kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via je browserinstellingen en door de al opgeslagen cookies op jouw computer te verwijderen. Het uitschakelen van de cookies heeft wel gevolgen voor jouw gebruik van de Websites. Het kan ertoe leiden dat sommige functies van de Websites niet goed functioneren.

In onderstaande tabel is zichtbaar welke cookies wij gebruiken op de Websites:

Websites
Naam van de cookiesDoelBewaartermijn
Functionele cookiesPHPSESSIDVacatureformulier – het versturen van gegevens naar ons ATS systeem van YellowYard.Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
cookieconsent_statusConsentknop - status van goedkeuring voor cookies.1 jaar
wb-vc-af, wb-vc-srt, wb-ov-srtFiltering & Sortering - lokale opslag cookies om filtering en sortering te onthoudenZo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Niet-functionele cookiesusabillaWebsitefeedback – de bezoekers de mogelijkheid geven om feedback te geven.Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
_gaWebsitestatistieken – het onderscheiden van bezoekers.2 jaar
_utmaWebsitestatistieken – het onderscheiden van bezoekers en het maken van sessies.2 jaar
_utmbWebsitestatistieken – het vasthouden van een sessie.Minder dan een dag.
_utmcWebsitestatistieken – het vasthouden van een sessie.Duur van de sessie.
_umtzWebsitestatistieken – het bepalen van de navigatie door de Website.182 dagen
Third-party cookiesVISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF, GEUPHet controleren door Youtube.com van de bandbreedte van de Website, zodat een Youtube video binnen de Website correct wordt afgespeeld.Maximaal 240 dagen
idDe DoubleClick-cookie wordt gebruikt om relevantere advertenties weer te geven op internet en te beperken hoe vaak een bepaalde advertentie voor jou wordt weergegeven.1 jaar

Meer informatie over cookies kun je vinden op: consuwijzer.nl/uitleg-cookies.

Vragen?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens of een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan je altijd contact opnemen per e-mail privacy@guidion.net.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen, de meest recente versie kan je terugvinden op deze pagina. Laatste update: 10 januari 2018.