Disclaimer

Algemene informatie website guidion.com

Deze wervingswebsite dient ter algemene informatievoorziening over het werken als zelfstandig ondernemer voor Guidion en het werken als medewerker bij Guidion. Op Guidion.com kan algemene informatie worden gevonden over Guidion als opdrachtgever en als werkgever, over de carrièremogelijkheden bij de verschillende afdelingen van Guidion. De website geeft een overzicht van alle huidige opdrachten en vacatures bij Guidion waar we nieuwe experts en collega’s voor zoeken.

Aansprakelijkheid

Deze wervingswebsite dient ter algemene informatievoorziening over het werken als zelfstandig ondernemer voor Guidion en het werken als medewerker bij Guidion. Op Guidion.com kan algemene informatie worden gevonden over Guidion als opdrachtgever en als werkgever, over de carrièremogelijkheden bij de verschillende afdelingen van Guidion. De website geeft een overzicht van alle huidige opdrachten en vacatures bij Guidion waar we nieuwe experts en collega’s voor zoeken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Guidion Nederland BV, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Veiligheid website

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.